Air Duct Cleaning Service

คุณทราบหรือไม่? อากาศที่เย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศนั้น แท้ที่จริงแล้ว ภายในท่อส่งลมแอร์นั้นเต็มไปด้วยฝุ่นละออง เชื้อราและแบคทีเรีย มากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  เป็น "ภัยเงียบ" ที่คุกคามผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารต่างๆ ดังนั้น ผู้ดูแลอาคารจึงควรให้ความสำคัญเรื่องการทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์ และเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วยของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

การทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์โดยเฉพาะ ได้แก่ หุ่นยนต์ทำความสะอาด, แปรงชนิดพิเศษ,เครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ และเครื่องเป่าลมกำลังแรงสูง

ทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์?

การนำหุ่นยนต์มาใช้ทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์นั้น จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าการใช้กำลังคนมุดเข้าไปภายในท่อเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสากล  ดังนี้
หุ่นยนต์สามารถวิ่งเข้าไปในท่อที่เล็กและแคบ ทำให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึงและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่า
ทำให้จำนวนช่องการเจาะเปิดท่อส่งลมแอร์ เพื่อนำอุปกรณ์เข้าไปทำความสะอาดมีจำนวนน้อยลง และขนาดของช่องที่เปิดมีขนาดเล็ก เพียงแค่ประมาณ 40x40 cm ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าช่องที่เจาะเปิดเพื่อนำกำลังคนเข้าไปทำความสะอาดเป็นอย่างมาก
สำหรับท่ออ่อน (flexible duct) ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่คนไม่สามารถเข้าไปภายในท่อได้อย่างแน่นอนนั้น TGS จะใช้แปรงชนิดพิเศษ ซึ่งตัวด้ามสามารถคดงอได้ไปตามสภาพท่อ สอดเข้าไปทำความสะอาดผ่านทางหัวจ่ายลมแอร์หรือการเจาะเปิดท่อ duct ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน

ได้อะไร...จากการทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์?
You will get more than you know

  1. เป็นการลดมลภาวะทางอากาศภายในอาคาร เป็นการกำจัดฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่สะสมอยู่ในท่อส่งลมแอร์  ทำให้ผู้อาศัยในอาคารมีสุขภาพที่ปลอดภัยและรู้สึกสบายขึ้น
  2. ทำให้ระบบปรับอากาศมีการส่งลมได้ดีขึ้น สามารถตรวจสอบได้จากการวัดความเร็วลมก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทำให้ทางอาคารสามารถประหยัดไฟได้มากขึ้น
  3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ AHU เนื่องจากท่อส่งลมแอร์ สามารถส่งผ่านลมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ TGS ยังใช้น้ำยาล้าง AHU ที่มีคุณภาพสูง ไม่กัดทำลายฟินคอล์ยแอร์ ช่วยรักษา AHU ของท่านได้นาน
  4. เป็นการแสดงจิตสำนึกที่ดี ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนที่อยู่อาศัยในอาคาร และมีส่วนช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน

 "ดูแลและป้องกันอย่างใส่ใจ ดีกว่าคอยแก้ไขเมื่อมีปัญหา"

ขอบเขตการทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์

protect พื้นที่การปฏิบัติงานของลูกค้า ใช้ผ้าร่มคลุมป้องกันฝุ่นละออง ปูผ้าพลาสติกรองทางเดินและจุดวางอุปกรณ์
ทำความสะอาดหน้ากากหัวจ่ายส่งลมและหน้ากากรีเทิร์น
ทำความสะอาดท่อส่งลม (supply duct) และท่อส่งลมกลับ (return duct) ทั้งท่อเมนและท่อแขนงทั้งหมด
ทำความสะอาดท่ออ่อน (flexible duct) ด้วยแปรงทำความสะอาด
อบโอโซนในท่อลมแอร์เพื่อทำลายเชื้อราและแบคทีเรีย
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่จ่ายลมเย็น (ทำความสะอาดโบล์วเวอร์,ฟิลเตอร์,คอล์ยเย็น) ด้วยน้ำยาล้างแอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่คอล์ยเย็น
วัดความเร็วลมจากเครื่องปรับอากาศเปรียบเทียบก่อนและหลังทำความสะอาด
ทำความสะอาดพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย และนำขยะไปทิ้ง
จัดทำรายงานให้ลูกค้า ประกอบด้วย ภาพเปรียบเทียบ Before-After, ภาพขณะการปฏิบัติงาน, ผลการวัดความเร็วลม และวีดีโอจากกล้องหุ่นยนต์
ออกใบรับรองการทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์ (Air duct cleaning certification) ให้กับลูกค้า